Entelechy.nl

Groepspsychotherapie bij hoogbegaafdheid

De aanmeldingstermijn voor de groepspsychotherapie bij hoogbegaafdheid 2023 is gesloten. Houd deze website in de gaten voor een eventueel nieuw aanbod. 

Welkom op Entelechy.nl
Groepspsychotherapie bij hoogbegaafdheid.

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren (Kooijman- van Thiel, 2008). Hoogbegaafdheid komt bij ongeveer 2,5% procent van de bevolking voor. Een hoogbegaafde kan echter ook -soms zelfs met een grotere kans- psychische problemen ontwikkelen waarvoor behandeling noodzakelijk is. De meeste vormen van psychotherapie zijn echter niet ontworpen voor deze doelgroep en er zijn niet veel psychotherapeuten die kennis en ervaring in huis hebben om deze specifieke doelgroep te voorzien van een kwalitatief hoogwaardige psychotherapie.

Een kleine greep uit veel voorkomende valkuilen:

– Een hoogbegaafde gaat zich aanpassen
– De therapie blijft enkel cognitief
– De hoogbegaafde leert de trucjes of de theorie
– De nabijheid met de therapeut roept intense emoties op
– De therapie gaat steeds meer van de hak op de tak
– De hoogbegaafde blijft alles beredeneren
– De hoogbegaafde gaat te snel waardoor er geen diepgang plaatsvindt

Een psychotherapeut met kennis van zaken en/of ervaringsdeskundige is, heeft meer kans om specifiek voorkomende situaties, kenmerken of gedragingen te herkennen en hier in het belang van de hoogbegaafde goed op te reageren. Het toepassen van protocollen of standaard technieken schiet meestal te kort, of sluit onvoldoende aan bij de belevingswereld van de hoogbegaafde. Het aangaan van een werkrelatie waarbij de hoogbegaafde zich veilig, erkend en begrepen voelt in zijn of haar snelle denken, rijke gevoelsleven en complexe meerlagigheid is essentieel. ‘Moeilijk doen’ moet kunnen en zichzelf inhouden moet zoveel mogelijk worden beperkt. De werkrelatie moet ruimte bieden aan een ‘a-sociaal’ universum waarbinnen associaties, netwerken en hink-stap-sprong conclusies samen gaan met focus, kern en diepte om zo bij te dragen aan het verder slijpen van de eigen toetssteen en deze te ijken aan gelijkgestemden. De psychotherapeut is hierin een facilitator, een spiegel, een uitdager, een stilzetter, empathisant en resonant.

 

Entelechy werd als eerste door Aristoteles beschreven. Het verwijst naar de benaming van een onstoffelijke entiteit in de mens die hem of haar drijft tot de uiteindelijke vorm. Het is een in de mens besloten koers, richting, doel tot het worden wie hij is, gebaseerd op zelfactualisatie

Groepstherapie 2023

Vanaf dinsdag 10 januari 2023 start er een groepstherapie bij hoogbegaafdheid voor hoogbegaafden die tevens last hebben van psychische problemen of in meer of mindere mate zijn vastgelopen. 
Veertien keer – om de week op van 9:00 tot 12:00 in Breda (10-15 fietsminuten van station). Groepsgrootte van maximaal 7, twee groepstherapeuten, beiden bekend en ervaring met hoogbegaafdheid en groepspsychotherapie. Een uitgelezen kans om met gelijkgestemden te sparren, te onderzoeken en door te werken waar je tegen aan loopt. Een verwijzing van de huisarts is nodig en er zal een screenings- en kennismakingsgesprek aan vooraf gaan om samen te bepalen of groepstherapie passend is. 

 

De groep komt om de week in totaal 14 keer bij elkaar, om de week op dinsdagochtend. De groepstherapie bestaat uit twee delen: een thematisch of educatief deel waarbij we elke keer bij één specifiek onderdeel van hoogbegaafdheid stilstaan en ervaringen hier over uitwisselen. Na een pauze -waarbij je bijvoorbeeld even door het park kan lopen – volgt een ongestructureerd blok waarin deelnemers hun eigen onderwerpen kunnen inbrengen, er stilgestaan kan worden bij specifieke problemen of aandacht kan zijn voor de groep als geheel om zo tot verdere optimalisatie van het groepsproces te komen. Het uitwisselen tussen gelijkgestemden heeft als voordeel dat er herkenning kan zijn, creatieve ideeën gedeeld kunnen worden of dat er een gezamenlijk herkenbaar gevoel doorgewerkt kan worden. Er blijft tevens ruimte voor out-of-the-box ideeën en de inhoud wordt gezamenlijk vorm gegeven. Na het volgen van de groep kan het zijn dat de kennis over hoogbegaafdheid en het gezamenlijk stilstaan bij kenmerken, klachten en problemen een positieve invloed heeft gehad op het verminderen van de psychische klachten. 
De thema’s die zullen worden besproken zijn onder andere: Aanpassing, Perfectionisme, Eenzaamheid, Idealisme, Hoogsensitiviteit, Desillusie, Autonomie, Ontwikkeling, Zelfontplooiing.

Therapeuten Groepstherapie

De Groepstherapie bij hoogbegaafdheid zal worden begeleid door Rogier Poels en Carolijne Klunne. Kijk op www.psybreda.com voor meer informatie. 

Rogier Poels

GZ-psycholoog – Psychotherapeut
Sinds 2003 ben ik werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg. Ik ben lange tijd werkzaam geweest bij De Viersprong in Halsteren, waar ik ervaring heb opgedaan bij verschillende klinische afdelingen. Tevens heb ik in een GGZ-instelling gewerkt en in een psychotherapeutisch dagcentrum van een ziekenhuis. Sinds mei 2019 werk ik volledig in mijn eigen praktijk. In mijn behandelingen maak ik gebruik van met name Psychodynamische Psychotherapie waarbij ik gespecialiseerd ben in ISTDP, een intensieve en directieve vorm van psychodynamische psychotherapie. Ik heb ruim vier jaar ervaring in het behandelen van hoogbegaafde personen met psychische problemen. 

Carolijne Klunne

Klinisch psycholoog – Psychotherapeut
Na mijn afstuderen in 1999 heb ik 14 jaar ervaring opgedaan binnen grote GGZ instellingen en een psychotherapeutisch centrum. Zowel de psychotherapie als psychiatrie heb ik eigen gemaakt waardoor ik een breed palet aan behandelmogelijkheden heb kunnen ontwikkelen. Ik heb altijd zowel individueel als in groepen gewerkt. In mijn behandelingen maak ik veelal gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Schematherapie en Emotionally Focused Therapy (EFT). Voor mij staat het contact met cliënt centraal. De hulpvraag en klachten leiden tot een gezamenlijk gekozen focus in de behandeling waarbij tevens de invloed van de omgeving en leefstijl meegewogen wordt.

Wil je meer informatie?